Mindesten.

På hjørnet af Klausievej og Kaaesvej står en mindesten, hugget og sat af Jens Andersen Trøstrup, for den første fest i Klausie plantage 20 juni 1888.

På bagsiden af stenen er en tekst med markering af 100 året for stavnsbåndets ophævelse.

 

Stenen stod oprindeligt ved en lysning vest for Kronhede Forsamlingshus, tæt på Lystbæksgaards jord, men ved en jordfordeling ville den stå på ager mark og blev derfor flyttet nuværende placering.