Kongenshøj

Langdysse (og lille jettestue) i Klausie Sønder  Plantage. Nævnt første gang i 1638. Senere meget ødelagt, kun få sten tilbage. Undersøgt af Alfred Kaae (Hardsyssel Årbog 1956). Flot stenalder kar herfra, nu på Ringkøbing Museum. Den mægtige overligger til dyssekammeret fjernet kort efter 1945 og opstillet i Rejkær Plantage (Tim Sogn) som minde sten for jægerpræsten Kaj Munk.

Stedet for langdyssen ligger i en lysning lige ved en skovvej. Flere sten (overvejende sprængte) og gamleudgravnings felter ses