Torsted kirke


Den fælles kirke hjemmeside for Torsted Hover og Ølstrup.

  Der fortælles mere om Torsted kirke på siden med linket herunder.


http://www.dinkirkedinkultur.dk/Files/Files/dinkirkedinkultur/Fortaellerark/Torsted.pdf

Der er en folder i kirken


Trøstrups stemsætnig.

Vest for kirken ved den gamle skole, har lære Trøstrup laven en stensætning der er kategoriseret som bevarings værdigt.