Torsted kirke

 

Den fælles kirke hjemmeside for Torsted Hover og Ølstrup.

 

 

 

 

Der fortælles mere om Torsted kirke på siden med linket herunder.

 

http://www.dinkirkedinkultur.dk/Files/Files/dinkirkedinkultur/Fortaellerark/Torsted.pdf

 

De er folder om kirken i kirken

Trøstrups stemsætnig.

Vest for kirken ved den gamle skole, har lære Trøstrup laven en stensætning der er kategoriseret som bevarings værdigt.