Det sker i Torsted i løbet af året

Motins aftner en gang i ugen fra april  til september, vi mødes som regel i Klubhuset.

Nat løb i marts.

Sommer fest med Klausie løbet i weekenden omkring den 2. lørdag i juni.

Ungdoms klub i Klubhuset, i vinter halvåret.

Æble moster dag søndag 10.00 - 15.00 i uge 42


Vestrum

 


Bag VestRum står de seks borger- og sogneforeninger i Hee, Hover, No, Tim, Torsted og Stadil-Vedersø. Vi tager udgangspunkt i, hvad vi kan være sammen om. Det kan både være nuværende og nye aktiviteter. Men i bund og grund handler det om at sikre udvikling og dermed gerne en øget bosætning.


 

På vegne af Styregruppen bag VestRum

 


https://www.facebook.com/VestRumDK/

Formand

Anette Pedersen

Trøstrupvej 18

Kasserer


Poul Henning Holmgaard

Trøstrupvej 8

Næstformad

Lis Fredskilde

Trøstrupvej 25


John Holmgaard

Lystbækvej 6


Thijs Koenraadt

Gammelbyvej 8

Torsted Sogneforeningen er stiftet i 1973