Det sker i Torsted i løbet af året

Motins aftner hver onsdag fra april til september, vi mødes i Klubhuset.

Nat løb i marts.

Sommer fest med Klausie løbet i weekenden omkring den 2. lørdag i juni.

Ungdoms klub i Klubhuset, i vinter halvåret.

Æble moster dag søndag 10.00 - 15.00 i uge 42

 

Vestrum

 

Bag VestRum står de seks borger- og sogneforeninger i Hee, Hover, No, Tim, Torsted og Stadil-Vedersø. Vi tager udgangspunkt i, hvad vi kan være sammen om. Det kan både være nuværende og nye aktiviteter. Men i bund og grund handler det om at sikre udvikling og dermed gerne en øget bosætning.

 

På vegne af Styregruppen bag VestRum

 

https://www.facebook.com/VestRumDK/

Formand

Marijke Koenraad Andeeersen

Torstedvej 75

marijke_hej@hotmail.com

Kaser

Poul Henning Holmgaard

Trøstrupvej 8

pH@torsted.net

Næstformad

Anette Pedersen

Trøstrupvej 18

klaus.pedersen2@mvb.net

Medlem

John Holmgaard

Lystbækvej 6

johnholmgaard@gmail.com

Medlem

Lis Fredskilde

Trøstrupvej 25

Lis_Torsted@live.dk